Využijte 16% slevový kód: 16mimi na ebooky a audioknihy

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto MVDr. Veronika Nowak se sídlem Smetanova 591/12, Valašské Meziřící, 75701, IČO 06422675 a DIČ CZ8953105733, emailový kontakt: mimispanek@gmail.com (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány (rozsah zpracování):

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt – jméno dítěte

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa – vystavení a zaslání faktury Telefonický kontakt – organizační záležitosti týkající se nákupu zboží Emailová adresa – zasílání obchodních nabídek a sdělení Správce Jméno dítěte – personalizace zakoupeného zboží 

3. Doba zpracování osobních údajů je: 
Jméno a příjmení , poštovní adresu – po dobu trvání smlouvy a následně 10 let z důvodu skladování a evidence faktur pro účely účetnictví Emailovou adresu – po dobu tří let od udělení souhlasu Telefonický kontakt – po dobu trvání smlouvy Jméno dítěte – po dobu trvání smlouvy 

4. Odvolání souhlasu 
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kontaktní email společnosti 

5. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám (zpracovatelům): Správci/programátorovi webových stránek Správce. Externí účetní Správce.

6.Poučení
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a čl. 13 nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR):

 • máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • máte právo požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • máte právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • máte právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, nebo jejich zpracování omezit,
 • máte právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • máte právo vznést námitku proti zpracování,
 • máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
 • máte právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, tudíž se tento souhlas nevztahuje na transfer údajů do zahraničí,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a zcela svobodně. Prohlašuji, že jsem výše uvedené přečetl/a a souhlasím s jednotlivými body.

Přidejte se k 50 000+ maminkám, které nás sledují na Instagramu

Prozkoumejte náš Instagram
Jsme maminky dohromady 4 dětí. Nabízíme vám naše e-booky a audioknihy o spánku dle věku miminka, telefonické konzultace a poradenství. Jsme v tom s vámi!
cross